รหัสสีอะคริลิค

 

ทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่นอะคริลิคของสามโรงงานชั้นนำในประเทศไทย   
ลูกค้าสามารถเเลือกรหัสสีของแผ่นอะคริลิคตามรายการด้านล่างและสามารถติดต่อขอดูรูปสีของจริงและสั่งซื้อได้จากบริษัท

 

Sumipex  
 
Modern
 
   
1 S-000 ใส  1 M-000 ใส
   
2 S-000K ใสผิวส้ม  2 M-000K ใสผิวส้ม
   
3 S-000ST ใสผิวด้าน  3 M-000ST ใสผิวด้าน
   
4 S-100 แดงอมชมพู  4 M-100 แดงอมชมพู
   
5 S-102 แดงเลือดนก(ใส)  5 M-102 แดงเลือดนก(ใส)
   
6 S-115 แดงเข้ม  6 M-115 แดงเข้ม
   
7 S-128 แดงส้ม  7 M-128 แดงส้ม
   
8 S-136 แดง  8 M-136 แดง
   
9 S-137 ม่วงอ่อน(ใส)  9 M-137 ม่วงอ่อน(ใส)
   
10 S-158 ชมพู  10 M-158 ชมพู
   
11 S-212 เหลืองอ่อน(ใส)  11 M-212 เหลืองอ่อน(ใส)
   
12 S-202 เหลืองส้ม(ใส)  12 M-202 เหลืองส้ม(ใส)
   
13 S-235 เหลืองหลัก  13 M-235 เหลืองหลัก
   
14 S-215 เหลืองอ่อน  14 M-215 เหลืองอ่อน
   
15 S-2401 เขียวน้ำทะเล  15 M-2401 เขียวน้ำทะเล
   
16 S-264 เหลืองส้ม     16 M-264 เหลืองส้ม    
   
17 S-2420 เหลืองเข้ม  17 M-2420 เหลืองเข้ม
   
18 S-301 น้ำเงิน(ใส)  18 M-301 น้ำเงิน(ใส)
   
19 S-302 น้ำเงินเข้ม(ใส)  19 M-302 น้ำเงินเข้ม(ใส)
   
20 S-310 ใสอมฟ้า  20 M-310 ใสอมฟ้า
   
21 S-324 ฟ้าเข้ม  21 M-324 ฟ้าเข้ม
   
22 S-327 น้ำเงินหลัก  22 M-327 น้ำเงินหลัก
   
23 S-340 เขียว(ใส)  23 M-340 เขียว(ใส)
   
24 S-347 เขียวอ่อน  24 M-347 เขียวอ่อน
   
25 S-348 เขียวหลัก  25 M-348 เขียวหลัก
   
26 S-362 เขียวขี้ม้า(ใส)  26 M-362 เขียวขี้ม้า(ใส)
   
27 S-367 เขียวแก่(ใส)  27 M-367 เขียวแก่(ใส)
   
28 S-373 ม่วง(ใส) 28 M-373 ม่วง(ใส)
   
29 S-377 ม่วงเข้ม(ใส)  29 M-377 ม่วงเข้ม(ใส)
   
30 S-018 ใสขุ่น  30 M-018 ใสขุ่น
   
31 S-402 ขาว  31 M-402 ขาว
   
32 S-422K ขาวขุ่นผิวส้ม  32 M-422K ขาวขุ่นผิวส้ม
   
33 S-432 ขาว432  33 M-432 ขาว432
   
34 S-433 ขาว433  34 M-433 ขาว433
   
35 S-444 ขาวหลัก444  35 M-444 ขาวหลัก444
   
36 S-445 ขาว445  36 M-445 ขาว445
   
37 S-502 ดำ  37 M-502 ดำ
   
38 S-504 เทา  38 M-504 เทา
   
39 S-521 ดำอ่อนใส  39 M-521 ดำอ่อนใส
   
40 S-522 ดำแก่ใส  40 M-522 ดำแก่ใส
   
41 S-530 ดำใส  41 M-530 ดำใส
   
42 S-531 ดำแก่ใส531  42 M-531 ดำแก่ใส531
   
43 S-801 ครีม  43 M-801 ครีม
   
44 S-814 ช็อกโกแล้ต  44 M-814 ช็อกโกแล้ต
   
45 S-835 ฟ้า   45 M-835 ฟ้า 
   
46 S-912 ดำใส912 46 M-912 ดำใส912
   
47 S-915 ดำใส915  47 M-915 ดำใส915
   
48 S-919 ดำใสบาง919  48 M-919 ดำใสบาง919

 

Alfaplas

 
1A-000ใส
 
2A-000Kใสผิวส้ม
 
3A-000STใสผิวด้าน
 
4A-100แดงอมชมพู
 
5A-102แดงเลือดนก(ใส)
 
6A-115แดงเข้ม
 
7A-128แดงส้ม
 
8A-136แดง
 
9A-137ม่วงอ่อน(ใส)
 
10A-158ชมพู
 
11 A-212เหลืองอ่อน(ใส)
 
12 A-202เหลืองส้ม(ใส)
 
13A-235เหลืองหลัก
 
14A-215เหลืองอ่อน
 
15A-2401เขียวน้ำทะเล
 
16A-264เหลืองส้ม    
 
17A-2420เหลืองเข้ม
 
18A-301น้ำเงิน(ใส)
 
19A-302น้ำเงินเข้ม(ใส)
 
20A-310ใสอมฟ้า
 
21A-324ฟ้าเข้ม
 
22A-327น้ำเงินหลัก
 
23A-340เขียว(ใส)
 
24 A-347เขียวอ่อน
 
25 A-348เขียวหลัก
 
26A-362เขียวขี้ม้า(ใส)
 
27 A-367 เขียวแก่(ใส)
 
28A-373ม่วง(ใส)
 
29 A-377 ม่วงเข้ม(ใส)
 
30A-018ใสขุ่น
 
31 A-402 ขาว
 
32A-422Kขาวขุ่นผิวส้ม
 
33A-432ขาว432
 
34A-433ขาว433
 
35A-444ขาวหลัก444
 
36A-445ขาว445
 
37A-502ดำ
 
38A-504เทา
 
39A-521ดำอ่อนใส
 
40A-522ดำแก่ใส
 
41A-530ดำใส
 
42A-531ดำแก่ใส531
 
43 A-801 ครีม
 
44A-814ช็อกโกแล้ต
 
45 A-835 ฟ้า  
 
46A-912ดำใส912
 
47A-915ดำใส915
 
48 A-919 ดำใสบาง919